Beleid voor gegevensbescherming

Bedankt dat u gebruikt maakt van de diensten van VPauto. Uw vertrouwen is belangrijk voor ons, daarom streven we er altijd naar om uw persoonlijke gegevens te beschermen.

VPauto behandelt de persoonlijke gegevens als verantwoordelijke voor de behandeling in het kader van gebruik van onze website of van deze mobiele applicatie (hierna "de website" of "de applicatie" genoemd).

VPauto zet zich in om de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen conform de wet Informatica en Vrijheid.


Het huidige beleid is erop gericht om u in te lichten over de manieren van het verzamelen, behandelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens en uw rechten als het gaat om bescherming van persoonlijke gegevens ten aanzien van de toepasbare bepalingen, met name wet 78-17 van 6 januari 1978 gerelateerd aan informatica, bestanden en vrijheden oftewel "informatica en vrijheid" in de laatste versie en het reglement 2016/679 aangaande gegevensbescherming (het "toepasbare reglement inzake de bescherming van persoonlijke gegevens").

A. Categorieën van verzamelde gegevens

In het kader van het gebruik van onze websites en applicaties kunnen meerdere soorten gegevens van persoonlijke aard worden verzameld. Deze persoonlijke gegevens kunnen ook worden gekoppeld aan niet persoonlijke gegevens, verzameld door middel van cookies of trackers.

VPauto verzamelt de volgende gegevens voor particulieren:


 • De identiteitsgegevens (bijv.: naam, voornaam, adres, e-mail, etc.). Deze gegevens worden direct bij u verzameld, met uw instemming, als u een persoonlijk account aanmaakt, u inschrijft voor nieuwsbrieven, de waarschuwingenmelder activeert, een taxatie-aanvraag doet. Er wordt gepreciseerd dat minderjarigen onder de 15 jaar geacht worden om toestemming te hebben van een ouder of bevoegde verzorger om zich in te schrijven en hun persoonlijke gegevens te delen. De verplichte gegevens worden aangeduid met een sterretje op de verzamelformulieren. Zonder deze gegevens kan de dienst voor deze inzameling niet worden gegarandeerd.
 • Authentificatiegegevens. Het betreft een gebruikersnaam en wachtwoord die u gebruikt om een account aan te maken.
 • De inloggegevens (bijv. datum en tijdstip van de verbinding, duur van de verbinding, bekeken pagina's) verzameld door cookies of trackers.
 • De navigatiegegevens (IP-adres van het apparaat verbonden met de site of applicatie, type gebruikte apparaat, besturingssysteem verbonden apparaat, telefoonoperator, webadres van de pagina van herkomst van het apparaat, versie van de navigatiesoftware die gebruikt wordt door het apparaat, downloadfouten, de taal van de gebruikte navigatiesoftare door het apparaat).

VPauto verzamelt de volgende gegevens voor professionals:


 • Dezelfde gegevens als die verzameld zijn voor particulieren met daarnaast ook identificatiegegevens: KvK-uittreksel en RIB.

VPauto voert ook metingen van het publiek op deze website of deze mobiele applicatie uit. VPauto meet bijvoorbeeld het aantal websitebezoeken, het aantal bekeken pagina's, de activiteiten van de bezoekers en de frequentie van hun terugkeer.

B. Doel van gegevensverzameling

VPauto neemt persoonlijke gegevens alleen in behandeling voor specifieke doeleinden, expliciet en gewettigd.

VPauto behandelt gegevens in het kader van het uitvoeren van een autoproject (aankoop en/of overname).


Daarom zijn de nagestreefde doelen van VPauto de volgende:


 • De identiteit van de klant, gebruiker of authentifier beheren.
 • Zijn aankooporder of reservering beheren.
 • De betalingen factureren en innen.
 • Een betaling doen in het kader van een overname, te veel betaald of een commercieel gebaar.
 • De beforesales, verkoop, en aftersales garanderen.
 • Persoonlijke gegevens, kenmerken en rechten van een garantiecontract beheren.
 • Klachten behandelen.
 • Communiceren in het kader van klantenbeheer.
 • De binnenkomende post beheren
 • Openstaande bedragen innen.
 • De geschillen beheren.
 • Openstaande bedragen innen.
 • De aanvragen met betrekking tot de rechten van betrokken personen beheren.
 • De diensten bedienen.

VPauto verwerkt ook gegevens voor andere doeleinden dan de strikte uitvoering van autoprojecten. In dit geval verzekert VPauto dat er een rechtmatig belang is voor deze gegevensbehandeling. Bovendien kan de behandeling onderworpen zijn, indien nodig, aan de verzameling van uw instemming, welke u op elk moment kunt intrekken.


Daarom zijn de nagestreefde doelen van VPauto de volgende:


 • Marketing direct acties organiseren.
 • Gepersonaliseerde berichten richten aan u: We meten het percentage van onze berichten dat geopend wordt voordat we ze aan uw behoeften aanpassen.
 • Commerciële activiteiten organiseren.
 • Nieuwsbrieven versturen, als u ermee heeft ingestemd door het bijbehorende vakje aan te vinken.
 • Commerciële aanbiedingen van partners versturen, als u ingestemd heeft door het vakje aan te vinken.
 • Klanten of potentiële klanten peilen
 • Aanbiedingen en klantrelaties verbeteren
 • De veiligheid van de platformen en diensten garanderen
 • Tegen fraude optreden.
 • U de mogelijkheid bieden om te surfen op onze sites en applicaties en om onze inhoud aan uw terminal aan te passen om uw navigatie te verbeteren.
 • De informatie onthouden die u hebt ingevoerd op de formulieren (uw gebruikersaccount bijvoorbeeld)
 • Het publiek en het traffic van de site en applicatie analyseren.

VPauto behandelt uw gegevens om aan de wettelijke en reglementaire eisen te voldoen. Daarom zijn de nagestreefde doelen van VPauto de volgende:


 • Uw vereiste gegevens bewaren om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
 • De aanvragen voor communicatie van gegevens van bevoegde autoriteiten beheren.

C. Ontvangers van gegevens

Deze gegevens zijn bedoeld voor:


 • Aan diensten en personeel van het VPauto bedrijf die bevoegd zijn om er kennis van te nemen binnen het kader van hun functie.
 • Aan onze eventuele leveranciers met de strenge naleving van doelen waarvoor de persoonlijke gegevens worden verzameld, zoals de levering van toegewezen voertuigen of het ophalen van voertuigen, de bankgarantie bij deelname aan veilingen op de livesessie, de beveiligde betaling van de facturen.
 • Onze commerciële partners, als u heeft ingestemd om uw gegevens door te sturen om hun commerciële aanbiedingen te ontvangen.

Overigens kunnen de gegevens gecommuniceerd worden met alle wettelijk bevoegde autoriteiten, in het bijzonder met gerechtelijke, politie-, of bestuursautoriteiten.


Er worden geen persoonlijke gegevens gecommuniceerd met derden door VPauto tenzij VPauto u ervan verwittigt en uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verkregen.

D. Duur van gegevensbehoud

We bewaren uw gegevens alleen voor een bepaalde noodzakelijke duur die in verhouding is met het doel waarvoor we deze hebben verzameld.


Voor een maximale duur van 3 jaar vanaf de laatste uitwisseling die u hebt gehad met VPauto op uw initiatief (verbinding van uw account) in het kader van uitwisseling heeft niet geleid tot een toewijzing, reservering of overnameverzoek.

E. Recht op toegang en rectificatie

Conform de bepalingen van het toepasbare reglement betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, beschikt u over het recht op toegang, rectificatie, verwijdering van gegevens die u betreffen en het recht op het verkrijgen van een kopie van persoonlijke gegevens die we bewaren in een gestructureerd elektronisch format (portability).


U beschikt bovendien over het recht van bezwaar om legitieme redenen tegen behandeling van de persoonlijke gegevens en van het recht op bezwaar als uw gegevens voor onder andere commerciële doeleinden gebruikt worden.


U kunt uw rechten uitoefenen door uw aanvragen per e-mail te sturen naar [email protected] of per post naar het volgende adres:


DPO – Service Relation Clients VPauto,
277 rue de Kerpont
CS60337
56855 Caudan Cedex


Elke aanvraag voor toegang, rectificatie of verspreiding van persoonlijke gegevens dient te worden begeleid door een fotokopie van een identiteitsbewijs met uw handgeschreven handtekening en het adres waarop u het antwoord wilt ontvangen.


U kunt ook doorgeven aan VPauto dat u geen e-mails, brieven of sms-berichten, tevredenheidsonderzoeken, promotionele informatie en aanbiedingen wilt ontvangen. U doet dit door te klikken op de hiervoor bestemde link in de e-mails van VPauto en door de instructies te volgen of door het woord "STOP_VPAUTO" te sturen naar het nummer vanwaar u de sms ontving (sms zonder kosten).


We verplichten ons ertoe om deze aanvragen te beantwoorden binnen een maand na ontvangst van de aanvraag.


Bij een geschil over de uitoefening van uw rechten, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bji de nationale commissie voor informatica en vrijheid.

F. Cookies en andere trackers

VPauto gebruikt cookies en andere trackers voor zijn sites en applicaties.


De term cookies omvat meerdere technologieën waarmee het navigatiegedrag gevolgd kan worden en een gedragsanalyse gemaakt kan worden van de internetgebruiker. Deze technologieën zijn talrijk en voortdurend in ontwikkeling.


De cookies http die momenteel de meest gebruikte technologie is, is een klein tekstbestand dat door de browser van uw computer, tablet of smartphone wordt geregistreerd. Met dit tekstbestand worden gegevens over de gebruikers opgeslagen om zijn browsegedrag te vergemakkelijken en bepaalde functies te activeren.


Technische cookies of publiekcookies:


Het doel van het gebruik van deze cookies door VPauto is:


 • Statistieken over traffic opstellen (aantal bezoeken, bekeken pagina's, mensen die de website verlaten tijdens het surfen, etc. .) om de kwaliteit van onze diensten te volgen en te verbeteren.
 • De presentatie van de site en applicatie aanpassen aan de weergavevoorkeuren van uw terminal (gebruikte taal, weergaveresolutie, gebruikte besturingssysteem, etc.).
 • De ingevoerde informatie van de formulieren onthouden, de toegang tot de persoonlijke omgevingen beheren en beveiligen, evenals uw account.
 • Veiligheidsmaatregelen treffen als u probeert in te loggen op uw account na een bepaalde tijd van inactiviteit.

De derden-cookies gebruikt met uw instemming:


Het doel van het gebruik van deze cookies door VPauto is:


 • Het aantal pageviews, het aantal bezoeken, en de activiteit van bezoekers op de site tellen en hun retourfrequentie, dankzij oplossingen voor publieksmeting type Google Analytics.
 • U speciale aanbiedingen en diensten aangepast aan uw behoeften bieden en de content op uw apparaat aanpassen, afhankelijk van persoonlijke gegevens die u hebt aangeleverd (gerichte reclame, commerciële prospectie, etc.).
 • De geraadpleegde of toegewezen producten op onze website identificeren of onze applicatie om het reclame-aanbod voor u te personaliseren buiten de website vpauto.fr door e-mail.

Uw keuzes ten aanzien van cookies:


U kunt in algemene zin bezwaar maken tegen de registratie van cookies door de verbindingsinstellingen van uw browser te configureren. We informeren u dat uw browser is ingesteld om alle cookies te weigeren, u riskeert dat u geen biedingen, reserveringen kunt doen, kunt deelnemen aan de live-sessies of kunt profiteren van de essentiële functies op onze website.


We nodigen u uit om uw browser optimaal in te stellen. De procedures waarmee u de cookies kunt blokkeren voor de belangrijkste browsers:Daarnaast kunt u ook de mogelijkheid controleren voor opslag van cookies op uw smartphone binnen de regels van het besturingssysteem:


G. Websites die behoren tot derden

Aanwezige links op de website of applicatie kunnen u doorsturen naar externe sites. Het beleid voor bescherming van uw persoonlijke gegevens van deze sites kan verschillen van die van VPauto. Daarom wordt aangeraden om kennis te nemen van het beleid voor gegevensbescherming van alle betreffende sites.


In elk geval kan onze verantwoordelijkheid niet worden aangesproken ingeval de content op een van de betrokken websites tegen de wettelijke en reglementaire bepalingen ingaat.

H. Veiligheidsmaatregelen ingesteld

Omdat wij belang hechten aan de bescherming van uw gegevens, hebben we de volgende maatregelen genomen om te voorkomen dat uw gegevens vervormd of beschadigd worden of dat niet-geautoriseerde derden er toegang toe krijgen:


 • De fysieke bescherming van toegang tot de lokalen waarin uw gegevens worden opgeslagen (beveiligd gebouw).
 • Het uitvoeren van een authentificatieproces van gebruikers door middel van individuele wachtwoorden.

I. Update van het huidige vertrouwelijkheidsbeleid

Het huidige vertrouwelijkheidsbeleid kan op elk moment gewijzigd of anders ingedeeld worden. U wordt uitgenodigd om deze regelmatig te raadplegen.


Voor meer praktische informatie over het uitoefenen van uw rechten, adviseren we u om de website van de Nationale commissie Informatica en vrijheid te raadplegen, en met name de pagina https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits