Wettelijke bepalingen

Wettelijke bepalingen van het bedrijf VPauto

Bedrijf

VPAUTO SAS
Vrijwillige verkoop van voertuigen bij openbare veilingen
Maatschappelijke zetel: 277 Rue de Kerpont. ZI de Kerpont. 56855 CAUDAN Cedex
Tel: +33 (0)297 766 200 - Fax: +33 (0)297 813 760
[email protected]
Kapitaal 2.000.000 euro - Vergunning: 2002.190
Intracommunautair btw-nr: FR66442496170

Directeur publicatie: Chrystelle Le Nadant

Algemene voorwaarden

Hosting

SIREN: 433 115 904 RCS Parijs
Maatschappelijke zetel: 8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris, France
btw-number: FR 35 433115904
Host: ONLINE SAS BP 438 75366 PARIS CEDEX 08 FRANCE

Bevoegde veilingmeesters

Maître Guignard Francois-Laurent
Maître Le Dortz Grégory
Maître Rouzet Justine
Maître Veyrac Henri

CNIL-verklaring

Aangiftenummer: 1653289
Beleid voor gegevensbescherming